Grondverzetbedrijf Terschelling TRIP HEK BV
Loonbedrijf & Grondverzet
Terschelling
CONTACT
blank

Natuurbeheer op Terschelling

Trip Hek kan voor diverse natuurbeheerprojecten op Terschelling ingezet worden. In opdracht van natuurorganisaties en overheden hebben we in het recente verleden onder andere duinvalleien afgeplagd in het kader van de zogenaamde PAS maatregelen en hebben we gewerkt aan het bestrijden van ongewenste exoten als de watercrassula. Ook kan men een beroep op ons doen bij bosbeheer en herstel aan eendenkooien en kustverdedigingswerken. Wij leveren zowel het grote werk als de afwerking met bijvoorbeeld helmgras beplanting.