Grondverzetbedrijf Terschelling TRIP HEK BV
Loonbedrijf & Grondverzet
Terschelling
CONTACT
blank

vervolg infra

blank

Riool en drainage

Voor opdrachtgevers graven we sleuven en leggen drainage aan of rioleringen met gescheiden hemelwater- en vuilwaterafvoer (HWA&VWA).

Kabels en leidingen

Wij verlenen ondersteunende diensten voor nutsbedrijven bij aansluitingen op het gas-, water-, licht- en internet van huizen.

Kabelsleuf t.b.v. nutsvoorzieningen Terschelling
blank

Persingen stalen buizen

Als het openbreken van een weg niet mogelijk is, bijvoorbeeld in verband met bebouwing, dan kan Trip Hek stalen buizen van verschillend formaat onder de verharde weg doorpersen.